TL4: 3/12 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%

Gốc
Tổng CTCP Xây dựng Thủy lợi 4 (UPCoM: TL4) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 6%. Được biết, thời gian thực hiện được dự kiến là 05/12/2015

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2015
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 15/12/2015
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký./.

Tin nóng

Tin mới