Gần đây, nhiều người trong Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) thông báo đã mua thành công thêm nhiều cổ phiếu với số lượng như đã đăng ký trước đó.

Cụ thể, ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT đã mua thêm 13,000 cp TLG, nâng tổng sở hữu từ 77,000 cp lên 90,000 cp TLG kể từ ngày 30/07.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Tổng Giám đốc Thường trực đã mua thêm 15,000 cp TLG, nâng sở hữu từ 110,792 cp lên 125,792 cp TLG.

Cuối cùng, ông Bùi Văn Huống - Phó Tổng Giám đốc Hành chánh - Nhân sự Tập đoàn cũng vừa thông báo đã mua thêm 10,000 cp TLG, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 21,640 cp lên 31,640 cp TLG.

Hằng Nga

INFONET