TLT: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Tuấn đăng ký mua 100,000 cp

Gốc
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) đăng ký mua 100,000 cp theo phương thức khớp lệnh nhằm mục địch đầu tư.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TLT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 254,500 cp (tỷ lệ 3.64%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 cp
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/12/2015.

Tin nóng

Tin mới