Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Dùng luật hiện hành để kiểm soát thuốc lá thế hệ mới như thế nào?

Dùng luật hiện hành để kiểm soát thuốc lá thế hệ mới như thế nào?

Báo Pháp Luật Việt Nam
07/12/2022
Bộ Y tế tham gia vào tiến độ quản lý thuốc lá thế hệ mới

Bộ Y tế tham gia vào tiến độ quản lý thuốc lá thế hệ mới

Báo Pháp Luật TP.HCM
07/12/2022
Kiểm soát thuốc lá thế hệ mới: Không chỉ có Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Kiểm soát thuốc lá thế hệ mới: Không chỉ có Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Báo Người Lao Động
06/12/2022
Thuốc lá thế hệ mới: Sản phẩm nào sẽ chịu quản lý trước?

Thuốc lá thế hệ mới: Sản phẩm nào sẽ chịu quản lý trước?

Báo Pháp Luật TP.HCM
05/12/2022
Hội thảo 'Tháo gỡ quan ngại để quản lý thuốc lá thế hệ mới'

Hội thảo 'Tháo gỡ quan ngại để quản lý thuốc lá thế hệ mới'

Báo Pháp Luật Việt Nam
02/12/2022
Phóng sự 'Tháo gỡ các quan ngại để nhanh chóng quản lý thuốc lá thế hệ mới'

Phóng sự 'Tháo gỡ các quan ngại để nhanh chóng quản lý thuốc lá thế hệ mới'

Báo Pháp Luật Việt Nam
30/11/2022
Thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa được quản lý

Thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa được quản lý

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
29/11/2022
Cần biện pháp quản lý và chế tài đối với thuốc lá thế hệ mới

Cần biện pháp quản lý và chế tài đối với thuốc lá thế hệ mới

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
29/11/2022
Đâu là cơ chế phù hợp để quản lý ngay thuốc lá thế hệ mới?

Đâu là cơ chế phù hợp để quản lý ngay thuốc lá thế hệ mới?

Báo Pháp Luật Việt Nam
29/11/2022
Thuốc lá điện tử: Cần khung pháp luật phù hợp để quản lý chặt chẽ

Thuốc lá điện tử: Cần khung pháp luật phù hợp để quản lý chặt chẽ

VietTimes
28/11/2022
Bộ y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới

Bộ y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới

Gia Đình & Xã Hội
28/11/2022
Cần gỡ khó để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Cần gỡ khó để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Báo Đầu Tư
25/11/2022

Tháo gỡ quan ngại, sớm đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý

Tháo gỡ quan ngại, sớm đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý
Tháo gỡ quan ngại, sớm đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý
Tháo gỡ quan ngại, sớm đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý

Tháo gỡ quan ngại, sớm đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý

Tạp Chí Ngày Nay
25/11/2022
Ủng hộ đề xuất sửa đổi Nghị định 67 để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Ủng hộ đề xuất sửa đổi Nghị định 67 để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Báo Pháp Luật TP.HCM
25/11/2022
Thiếu hành lang pháp lý quản lý thuốc lá thế hệ mới

Thiếu hành lang pháp lý quản lý thuốc lá thế hệ mới

Báo Công Lý
24/11/2022
Cần khung pháp lý để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Cần khung pháp lý để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
24/11/2022
Cần sớm có hành lang pháp lý để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Cần sớm có hành lang pháp lý để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Báo Lao Động Thủ Đô
24/11/2022
Sẽ trình Nghị định mới để quản lý hiệu quả về thuốc lá điện tử

Sẽ trình Nghị định mới để quản lý hiệu quả về thuốc lá điện tử

Báo VietnamPlus
24/11/2022