(ĐTCK-online) CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2009. Theo đó, quý III, Công ty đạt doanh thu thuần 297,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,547 tỷ đồng, EPS quý III đạt 1.837 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TMC đạt tổng doanh thu thuần 836,793 tỷ đồng, bằng 78,91% so với cùng kỳ năm 2008 và bằng 76,07% kế hoạch cả năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 23,068 tỷ đồng, bằng 95,41% so với cùng kỳ và hoàn thành 128,16% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 19,149 tỷ đồng, EPS đạt 4.515 đồng.