(CafeF) – CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( mã CK: TMC) thông báo kết quả kinh doanh thực hiện hai tháng đầu năm 2009.