(NDH) Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của TMC đạt hơn 576 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 71,4% lên mức hơn 19,2 tỷ đồng.

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC - HNX) đã công bố BCTC công ty mẹ quý II/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 341,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước do giá bán các mặt hàng xăng giảm.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán kỳ này của TMC giảm khoảng 8,4% xuống mức hơn 303 tỷ đồng, điều này đã giúp lãi gộp quý II/2015 của công ty đạt trên 38,7 tỷ đồng, gấp 2,86 lần cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của TMC đạt gần 8 tỷ đồng, tăng mạnh 78% so với quý II/2014.

Quý II/2015, các khoản chi phí của TMC đều đồng loạt tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi phí tài chính đạt hơn 3 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng cũng tăng gấp đôi lên hơn 17,9 tỷ đồng. Chi phí QLDN đạt hơn 10,2 tỷ đồng, gấp 2,37 lần cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vây, TMC vẫn ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý II/2015 là hơn 13,7 tỷ đồng, gấp 2,85 lần quý II/2014.

TMC cho biết, lợi nhuận quý II/2015 tăng mạnh so với cùng kỳ là do lãi gộp /lít xăng dầu tăng, doanh thu tài chính tăng chủ yếu từ lợi nhuận các công ty con chuyển về.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của TMC đạt hơn 576 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 71,4% lên mức hơn 19,2 tỷ đồng.

Hết quý II/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của TMC đạt hơn 7,3 tỷ đồng, giảm 27,6% so với số đầu năm. Hàng tồn kho của công ty đạt hơn 65,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm. Tại thời điểm 31/12/2015, nợ ngắn hạn của công ty tăng 57% lên mức hơn 38,6 tỷ đồng.

Bình Minh