TMS đạt lợi nhuận 44,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Gốc
(NDHMoney) 6 tháng đầu năm, CTCP Transimex-SaiGon (mã TMS - HOSE) đạt doanh thu 202,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng.

Doanh thu quý 2/2013 của TMS đạt 81,466 tỷ đồng, giảm 19,5% so với quý 2/2012. Theo TMS, sản lượng dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu đã giảm dẫn đến doanh thu giảm trong quý 2/2013. Từ đó, lợi nhuận gộp của công ty giảm 21,85% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lãi từ hoạt động liên doanh liên kết đạt giảm 13,9% (xuống còn 11,72 tỷ đồng) đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận quý. Kết thúc quý 2/2013, lợi nhuận sau thuế của TMS đạt 17,84 tỷ đồng, bằng 84,4% lợi nhuận thực hiện của quý 2/2012.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của TMS đạt 202,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng, hoàn thành 38,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Năm 2013, TMS đặt mục tiêu doanh thu 421 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 114,9 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu TMS dao động trong biên độ 23.200 – 28.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 13.005 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 282,8 triệu đồng/phiên.

Tin nóng

Tin mới