(ATPvietnam.com) - CTCP Kho vận giao nhận Ngoại thương (mã chứng khoán: TMS) vừa công bố Nghị quyết ĐHCĐBT ngày 27/10/2007 với rất nhiều những nội dung quan trọng.