(NDHMoney) Ông Bùi Minh Tuấn, thành viên HĐQT của CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh (mã TMS - HOSE) đã mua 310.000 cổ phiếu trong ngày 12/8.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tuấn nắm giữ 1.113.116 cổ phiếu. Sau khi mua vào số lượng cổ phiếu trên trong ngày 12/8, ông Tuấn đã nắm giữ 1.423.116 cổ phiếu, tương đương 6,16% vốn điều lệ của TMS.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu TMS dao động trong biên độ 23.200 – 28.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 13.005 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 282,8 triệu đồng/phiên.