TMS: Trưởng ban kiểm soát ủy thác cổ phiếu cho SSIAM

Gốc
(NDHMoney) Sau khi nhận ủy thác, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) nắm giữ 4,64 triệu cổ phiếu của CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh (mã TMS - HOSE)

Cụ thể, ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Kiểm Soát của TMS ủy thác cho công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) 29.686 cổ phiếu.

Trước khi nhận ủy thác, SSIAM nắm giữ 4,61 triệu cổ phiếu, tương đương với 19,98% vốn điều lệ. Sau khi nhận ủy thác, số lượng cổ phiếu TMS mà SSIAM nắm giữ là 4.639.836 cổ phiếu, tương đương 20,10% vốn điều lệ. Phương thức giao dịch là chuyển khoản ngoài hệ thống từ tài khoản khách hàng ủy thác sang tài khoản của khách hàng tại SSIAM.

6 tháng đầu năm, doanh thu của TMS đạt 81,47 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,84 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của TMS đạt 202,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng, hoàn thành 38,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Năm 2013, TMS đặt mục tiêu doanh thu 421 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 114,9 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu TMS dao động trong biên độ 23.200 – 28.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 13.005 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 282,8 triệu đồng/phiên.

Tin nóng

Tin mới