TMT: 6 tháng doanh thu 1.950 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ

Gốc
(NDH) Quy mô doanh thu và lợi nhuận của Ô tô TMT 6 tháng đầu năm đã phình to gấp 3,94 lần và 7,22 lần cùng kỳ. Quy mô tài sàn cũng tăng trưởng nhanh chóng. Tồn kho cuối kỳ đạt 1.691 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.

CTCP Ô Tô TMT ( mã TMT - HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II trước kiểm toán với doanh thu và lợi nhuận đều tăng vọt. Sáu tháng đầu năm, thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.552 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, doanh thu bán hàng của Ô tô TMT đạt 1.950 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với nửa đầu năm 2014. Nhờ đó, lãi gộp cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, từ gần 60 tỷ đồng lên hơn 270 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay cũng các khoản chi phí bán hàng, quản lý đều lớn hơn so với cùng kỳ 2014. Tuy vậy, lợi nhuận của TMT vẫn tăng vọt. Lợi nhuận trước thuế đạt 174 tỷ đồng, gấp 6,85 lần 6 tháng đầu năm 2014. TMT thu về 138 tỷ đồng lãi ròng. Riêng công ty mẹ lãi 138,5 tỷ đồng. EPS sau nửa năm đã đạt 4.552 đồng/cổ phiếu.

Cùng với sự gia tăng quy mô kinh doanh, tổng tài sản của TMT cũng gia tăng đáng kể. So với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản đã tăng thêm hơn 903 tỷ đồng, đạt 2.129 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do tăng đầu tư vào hàng hóa (ô tô). Hơn 78% tổng tài sản của TMT là hàng tồn kho. Tồn kho cuối quý II của công ty này đạt 1.691 tỷ đồng, cao gấp đôi đầu năm.

Nguồn vốn của TMT tăng chủ yếu là nhờ gia tăng nợ nhà cung cấp (phải trả người bán đã tăng từ 550 tỷ đồng lên 1.190 tỷ đồng). Vốn điều lệ của TMT hiện vẫn là 308 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 139 tỷ.

Công ty dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào ngày 19/08/2015 với tỷ lệ chi trả 38,5%, hoàn toàn bằng tiền mặt. Công ty ước tính sẽ chi ra hơn 117 tỷ đồng trong tổng số 139 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối..

Thanh Thủy

Tin nóng

Tin mới