TMW: Trả 20% cổ tức

Gốc
(NDHMoney) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (mã TMW - UpCOM).

Cụ thể, ngày 30/11 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 15/12, TMW sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận - 2000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản. Đối với cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Công ty Tổng hợp gỗ Tân Mai, đường Nguyễn Văn Hóa, Khu phố 3, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 15/12/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin nóng

Tin mới