CTCP XNK Thiên Nam (HOSE: TNA) công bố kết quả kinh doanh tháng 7 với tổng doanh thu 110 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.2 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng, doanh thu đạt múc 826 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ và đạt 75% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng, giảm 3% và đạt 73% kế hoạch.

Thanh Nụ

infonet