HĐQT CTCP Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) vừa ban hành Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2015. Theo đó, tỷ lệ trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt, ngày chốt danh sách cổ đông là 25/2/2016, ngày thực hiện là 24/3/2016.

TNA chuan bi tra co tuc dot 2/2015, ty le 10% - Anh 1

Trước đó, TNA đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Được biết, năm 2015, TNA đạt 2.33,8 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, vượt 33% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 71,86 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch. TNA hiện có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, tương ứng 8 triệu cổ phiếu, trong đó có 344.954 cổ phiếu quỹ.

Trí Dũng