TNB trả cổ tức năm 2009, tỷ lệ 12%

Gốc
(ĐTCK-online) CTCP Thép Nhà Bè (TNB - UPCoM) vừa thông báo, ngày 2/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2009, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 4/6. Theo đó, TNB sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 25/6.

Tại ĐHCĐ thường niên, Công ty đã thông qua kế hoạch năm 2010 với các chỉ tiêu doanh thu 1.116 tỷ đồng; lợi nhuận 17,7 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10%. Đại hội cũng đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 115 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 15% và tăng vốn đợt 2 lên 155 tỷ đồng theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu. Năm 2009, Công ty đạt doanh thu 1.060 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 54,53 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 33,27 tỷ đồng. Được biết, TNB là công ty con của Tổng công ty Thép Việt Nam, chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM vào tháng 4/2010 với vốn điều lệ hiện nay 100 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới