TNG lãi sau thuế quý IV/2016 là 11,47 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG - HNX) đã công bố BCTC quý IV/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 426 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty đạt 77,4 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu ở mức tương đương cùng kỳ và đạt hơn 18%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV/2016 của TNG đạt hơn 6 tỷ đồng, gấp 2,36 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 28,7% và đạt hơn 33 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 21% và 22%.

Kết quả, TNG lãi sau thuế quý IV/2016 là 11,47 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ.

TNG lai 2016 hon 81,5 ty dong, hoan thanh 72% ke hoach - Anh 1

Lũy kế cả năm 2016, TNG đạt hơn 1.887,7 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 81,5 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2015 và hoàn thành 71,8% kế hoạch năm.

Hết năm 2016, TNG có hơn 11,78 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 79% so với số đầu năm. Hàng tồn kho tăng từ 352 tỷ đồng lên 451 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 520,36 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm 2015.