Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG).

- Tên người thực hiện giao dịch: Bà Cao Thị Tuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty; - Số CMND: 090448761 cấp ngày 07/05/1981 tại Bắc Thái; - Mã chứng khoán giao dịch: TNG - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59,840 CP;- - Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện giao dịch (bán) : 16,000 CP; - Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 43,840 CP ; - Phương thức giao dịch: giao dịch báo giá; - Mục đích giao dịch : Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân; - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến 15/11/2009