Ông Nguyễn Tin - Phó TGĐ CTCP Đầu Tư Xây Dựng Thanh Niên (UPCoM: TNY) đăng ký mua 50,000 cp TNY để đầu tư từ 08/10 đến 31/10.