Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổ chức 2 hội nghị triển khai pháp luật môi trường đến các doanh nghiệp

Ngày 7-7, Sở TN-MT tổ chức 2 hội nghị triển khai các văn bản quy phạm phát luật về tài nguyên và môi trường đến các doanh nghiệp.

Hội nghị nhằm cung cấp những nội dung mới, hướng dẫn thực hiện theo các văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; quy định về đo đạc và bản đồ.

Thành phần tham dự là chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và tổ chức có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ và bản đồ. Địa điểm tại hội trường Trung tâm Kỹ thuật TN-MT (Sở TN-MT).

Lê An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202207/to-chuc-2-hoi-nghi-trien-khai-phap-luat-moi-truong-den-cac-doanh-nghiep-3124233/