UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý cho phép TP.Nha Trang và huyện Diên Khánh tổ chức lễ bắn pháo hoa đón giao thừa, chào mừng năm mới Kỷ Sửu, toàn bộ kinh phí phục vụ hoạt động này do một số tổ chức, DN và các nhân đóng góp.