Tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của HCM, PPC và TSC bán cổ phiếu

Gốc
(ĐTCK-online) CTCP Cộng hưởng, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên HĐQT của CTCP Chứng khoán Tp. HCM (HCM) đăng ký bán 120.000 cổ phiếu HCM và đã bán xong 122.490 cổ phiếu. Nguyên nhân bán vượt số lượng đăng ký là do sơ suất trong quá trình ghi chép số lượng cổ phiếu bán ra. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu HCM nắm giữ từ 303.912 cổ phiếu xuống 181.422 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt , tổ chức có liên quan với ông Phạm Quang Vinh, thành viên Ban kiểm soát CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đăng ký bán toàn bộ 425.000 cổ phiếu PPC nắm giữ. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 22/10/2009 đến ngày 22/4/2010. Ngoài ra, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tổ chức có liên quan với ông Phạm Văn Tuấn, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) đã bán xong 500.000 cổ phiếu TSC và từ ngày 22/10 đến ngày 31/12 đăng ký bán tiếp 500.000 cổ phiếu TSC nắm giữ. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu TSC từ 48,13% xuống 36,09% (3.000.000 cổ phiếu).

Tin nóng

Tin mới