Tổ chức đào tạo hơn 2.500 cán bộ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Gốc
Từ ngày 10-7-2019 đến 10-7-2020, Hà Nội sẽ triển khai mở rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn.

Công khai cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tạo sức răn đe

Tính đến thời điểm này, toàn thành phố đã đào tạo được hơn 2.500 cán bộ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Qua mỗi khóa đào tạo, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đặc biệt, các học viên được hướng dẫn chi tiết quy trình một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm; thanh tra việc thực hiện quy định về tự công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm; thanh tra về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, quảng cáo thực phẩm…

Các khóa học này giúp các học viên có thể bổ sung, nâng cao kiến thức về công tác thanh tra chuyên ngành...