Tổ chức Hội thảo 'Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật khoáng sản'

Gốc
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội thảo nêu trên vào ngày 15/9/2017 tại Hà Nội.

Tổ chức Hội thảo 'Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật khoáng sản' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Các nội dung tại Hội thảo tập trung vào đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản; đánh giá công tác thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; vai trò giám sát của Quốc hội trong việc thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; triển khai thi hành Luật Khoáng sản; thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật khoáng sản…

T.An (T/h)

Tin nóng

Tin mới