Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT

Gốc
BHXH tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT, với 9 đội thi đến từ BHXH các huyện, thành phố và Văn phòng BHXH tỉnh.

Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT - Ảnh 1

Ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng BTC hội thi cho biết, thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; tạo điều kiện để các đơn vị trong ngành đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, còn là dịp để bồi dưỡng kỹ năng, giao lưu, học hỏi về kinh nghiệm tuyên truyền; qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt an sinh xã hội tại địa phương.

Kỳ Nguyên

Tin nóng

Tin mới