Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổ chức không gian vùng Thủ đô: Liên kết để phát triển tối đa và bền vững

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Xây dựng mô hình phát triển không gian Vùng hợp lí sẽ tạo tiền đề cho toàn Vùng có được lợi thế phát triển tốt nhất, theo hướng...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/14/104954/6523