Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổ chức lại Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định tổ chức lại Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh.

Theo đó, quyết định nêu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị này. Cảng vụ sẽ quản lý các cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vịnh Nha Trang, đầm Nha Phu. Đồng thời, có 2 đại diện là Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II phụ trách địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm, quản lý các cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vịnh Cam Ranh; đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III sẽ phụ trách địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, quản lý các cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vịnh Vân Phong.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo việc xây dựng và ban hành quy chế, các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền bảo đảm cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh theo đúng quy định; sắp xếp tổ chức, phân bổ biên chế, bố trí nhân sự của cảng vụ; rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm của cảng vụ.

MẠNH HÙNG