Thách thức đặt ra đối với Việt Nam khi tham gia các FTA thế hệ mới

Thách thức đặt ra đối với Việt Nam khi tham gia các FTA thế hệ mới

Cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ...

8 liên quan

Chính sách đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới

Chính sách đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới

Chính sách đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) là Hội thảo...

8 liên quan

Hoàn thiện pháp luật để ngăn ngừa lao động trẻ em

Ngày 6-8, tại TP HCM, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức đối...

8 liên quan

Ai được hưởng lợi từ Công ước 98?

Ngày 14-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức...

8 liên quan

Gia nhập Công ước số 98: Tiền lương sẽ theo nguyên tắc thương lượng

Ngày 29/5 tới, việc xem xết phê chuẩn Công ước 98 sẽ chính thức được trình trước Quốc hội, công ước này đề...

8 liên quan