Tổ chức mạng lưới bán hàng bình ổn

Gốc
Đầu tư, phát triển mạnh các vùng nguyên liệu, đồng thời tổ chức tốt mạng lưới phân phối hàng hóa là 2 nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá tại TPHCM.

NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG

Tin nóng

Tin mới