Tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong ngành Giáo dục

Gốc
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (9/11 hàng năm) trong ngành giáo dục năm 2014.

Theo đó, với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các hoạt động diễn ra trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11 năm 2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 9/11/2014.

Mục đích tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục;

Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ GD&ĐT, của các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục;

Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2014, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Tin nóng

Tin mới