Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và văn hóa đọc năm 2021

Gốc
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng văn hóa, thông tin quận, huyện, thị xã; các đơn vị xuất bản, phát hành trên địa bàn Hà Nội… về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và tổ chức văn hóa đọc năm 2021.

Hoạt động này nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung; nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển tư duy, giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người.

Sách được trưng bày trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) từ chiều 4-4.

Để Ngày Sách Việt Nam mang lại hiệu quả cao với độc giả, phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các kênh báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở. Ngoài ra, mở rộng mô hình đường sách, phố sách nhằm gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Từ đó xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến các địa bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả. Đối với các cơ sở đào tạo chuyên ngành thì phải tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam gắn với công tác đào tạo, sinh hoạt văn hóa của sinh viên.

Theo văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, để Ngày Sách Việt Nam 21-4 thực sự có ý nghĩa và văn hóa đọc trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô, các cơ quan đơn vị phải triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến; kết nối các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam từ Trung ương với các Bộ, ngành, địa phương; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người dân…

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/to-chuc-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-8-va-van-hoa-doc-nam-2021-656018