Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2022-2025

Mới đây, Chi bộ Văn phòng 2 – Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh chọn làm Đại hội điểm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ Văn phòng 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của Chi bộ.

Chi bộ đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Trần Minh Bảo - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Đồng chí Trần Minh Bảo - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Chi bộ luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, giáo dục đảng viên và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng tập trung làm tốt công tác giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện tính nêu gương của đảng viên, việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú, chủ động làm tốt công tác dân vận, dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng trong 7 đơn vị chuyên môn trực thuộc, tạo tính đoàn kết thống nhất cao trong toàn Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại

Đại hội

, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của

Chi bộ Văn phòng 2

và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ và đặc biệt đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để Chi bộ Văn phòng 2 bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 gắn liền với tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của Nhà trường, phù hợp với các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong đó tập trung vào các giải pháp:

Nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo; tăng cường công tác hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng; giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị trong khối; đẩy mạnh công cuộc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và văn hóa công sở; giữ gìn môi trường “xanh - sạch - đẹp” và thân thiện.

Đồng chí Trần Xuân Điền – Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Trần Xuân Điền – Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, Đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, đại hội Chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định.

Chi ủy Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2020-2022 từ nhiệm

Chi ủy Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2020-2022 từ nhiệm

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí Trần Minh Bảo, đồng chí Dương Hồng Quân và đồng chí Đào Thị Tuyết. Đồng chí Trần Minh Bảo được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Trần Minh Bảo - Tân Bí thư Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2022 – 2025 phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Đồng chí Trần Minh Bảo - Tân Bí thư Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2022 – 2025 phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, Chi ủy mới đã hứa luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Chi ủy Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Chi ủy Chi bộ Văn phòng 2, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Theo Văn Dung

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-diem-chi-bo-van-phong-2-nhiem-ky-2022-2025-90373.htm