Từ 7-8/9, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

To chuc thanh cong Dai hoi Hoi LHPN thi xa Hong Linh - Anh 1

Với phương châm: “Sâu sát cơ sở để chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm” nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo hội viên phụ nữ. Nhờ đó vai trò, vị thế của hội ngày càng được nâng lên; cán bộ, hội viên đã thể hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ vào việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Hội LHPN thị xã đã triển khai các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong đó đặc biệt đi sâu vào trọng tâm thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

To chuc thanh cong Dai hoi Hoi LHPN thi xa Hong Linh - Anh 2

Hội đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung 4 chuẩn mực gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” với phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện có hiệu quả Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 – 2015; thành lập 3 CLB, 52 tổ nhóm “Phụ nữ nuôi dạy con tốt” tại các phường, xã; CLB “Khi bố mẹ vắng nhà”, CLB “Phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng”, mô hình“Tiếng kẻng học bài” góp phần giúp các chị, các mẹ nuôi dạy con tốt.

Hưởng ứng Đề án “Chỉnh trang đô thị”, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh đã phát động quyên góp tiền, ngày công xây dựng được 26 nhà ở, hỗ trợ tu sửa 13 nhà ở xuống cấp; trao tặng hàng nghìn suất quà trị giá gần 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công,phụ nữ, trẻ em nghèo.

Đến nay, Hội LHPN thị xã quản lý trên 46 tỉ đồng cho gần 1.500 lượt hộ gia đình phụ nữ vay vốn. Để có thêm nguồn vốn, hội đã phát động phong trào “Tiết kiệm theo gương Bác”, bằng việc duy trì hoạt động của các tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm tại chỗ và mô hình “nuôi lợn nhựa” tiết kiệm. Hội đã huy động được hơn 22 tỷ đồng, giúp gần 4.500 lượt hộ gia đình phụ nữ vay vốn xóa nghèo và phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN thị xã đã vận động thành lập 8 HTX và tổ hợp tác, 167 mô hình kinh tế cho thu nhập cao và bền vững.

To chuc thanh cong Dai hoi Hoi LHPN thi xa Hong Linh - Anh 3

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và thị xã Hồng Lĩnh tặng hoa cho BCH khóa mới

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh đưa ra mục tiêu tổng quát đó là: Đoàn kết, đổi mới, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt phong trào thi đua ”Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vị thế của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VI với 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, suy tôn và trao giấy khen cho 8 hội viên phụ nữ xuất sắc.

Hằng Hà