Tổ chức tín dụng đang tái cơ cấu vẫn được tái cấp vốn đến 100%

Gốc
Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước ra thông tư số 18/2015/TT-NHNN về việc tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Tổ chức tín dụng đang tái cơ cấu vẫn được tái cấp vốn đến 100% - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo thông tư 18, việc tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng sẽ được thực hiện bằng VND, theo nghị định số 53/2013/NĐ-CP và nghị định số 34/2015/NĐ-CP.

Với các tổ chức tín dụng thông thường, mức tái cấp vốn không vượt quá 70% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt, tỷ lệ này với các tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt là 100%.

Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, mức tái cấp vốn sẽ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định còn lãi suất sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời hạn tái cấp vốn dưới 1 năm nhưng không được vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt.

Các tổ chức tín dụng vẫn có thể gia hạn khoản tái cấp vốn đang được cấp tuy nhiên không được quá thời hạn của lần đầu và không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt.

Với các khoản nợ quá hạn của món vay tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển khoản nợ gốc của tổ chức tín dụng sang nợ quá hạn và áp dụng mức lãi suất tái cấp vốn quá hạn từ ngày quá hạn (150% lãi suất tái cấp vốn trên hợp đồng tín dụng).

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước áp dụng 5 biện pháp để thu hồi nợ như: Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước, thu hồi từ các khoản tổ chức tín dụng được nhận khi xử lý khoản nợ bán tại VAMC, thu hồi từ nguồn khác của tổ chức tín dụng, chuyển quyền sở hữu từ tổ chức tín dụng sang cho Ngân hàng Nhà nước đối với các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch với Ngân hàng Nhà nước hoặc là chuyển khoản tái cấp vốn thành các hình thức cho vay đặc biệt, góp vốn, mua cổ phẩn tại tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ các trách nhiệm của tổ chức tín dụng, của VAMC, của các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước và trình tự xem xét tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015.

HÀ MY

Tin nóng

Tin mới