Tổ chức tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Gốc
Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nâng cao chất lượng, tuyển đủ 100% chỉ tiêu, không có bù đổi. Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3% trở lên.

Tổ chức tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 - Ảnh 1

Ngày hội tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã nâng cao chất lượng, tuyển đủ 100% chỉ tiêu, không có bù đổi.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với công dân tốt hơn; việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3% trở lên; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên.

Các địa phương trong cả nước đã chú trọng nâng cao chất lượng “đầu vào,” ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng (tỷ lệ 12%).

Đồng thời, chú trọng tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (dưới 10.000 người).

Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân.

Các địa phương đã hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để hoàn chỉnh các thủ tục, bàn giao đầy đủ về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ cho đơn vị; chấp hành nghiêm quy định “không bù đổi” của Bộ Quốc phòng.

Các đơn vị chủ động cử cán bộ về địa phương nắm chắc tình hình công dân nhập ngũ, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cán bộ khung trực tiếp huấn luyện, quản lý chiến sỹ mới.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp, bám sát địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh theo chức trách, thẩm quyền được giao.

Theo kế hoạch, việc tổ chức giao nhận quân sẽ diễn ra ngày 12/2 tới tại Quân khu 9; ngày 13/2 tới tại Quân khu 5; ngày 14/2 tới tại Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và các Quân khu 1, 2, 3, 4; ngày 16/2 tới tại Quân khu 7./.

Tin nóng

Tin mới