Tổ chức trong nước cũng... ăn non

Gốc
Động thái tăng mua đột biến của nhà đầu tư nước ngoài chứng tỏ họ vẫn tin tưởng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tiếc thay, nhiều tổ chức trong nước lại không hiểu điều đó nên tìm cách bán tháo cổ phiếu làm cho thị trường chứng khoán khó phục hồi

Tin nóng

Tin mới