Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định số 2099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành hôm nay (25/11), Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Viện có tên giao dịch quốc tế là Vietnamese Academy of Forest Sciences; t rụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trên cơ sở Đề án tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam theo Tờ trình số 3307/TTr-BNN-TCCB ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hoàng Diên

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/to-chuc-va-hoat-dong-cua-vien-khoa-hoc-lam-nghiep-viet-nam/201111/103333.vgp