Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổ chức và quản lý tốt lễ hội

ND – Nếu cứ để lễ hội phát triển một cách tự phát, nhất là khi có tác động của mặt trái cơ chế thị trường, thì mặt tiêu cực sẽ nổi lên nhanh chóng che lấp mặt tích cực, tinh hoa văn hóa của lễ hội.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127543&sub=134&top=43