Bộ trưởng Tô Lâm: Tội phạm mỗi năm giảm 5%

Bộ trưởng Tô Lâm: Tội phạm mỗi năm giảm 5%

Chỉ tiêu mỗi năm giảm 5% tội phạm liên tục vượt kế hoạch

Chỉ tiêu mỗi năm giảm 5% tội phạm liên tục vượt kế hoạch

Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra một vụ án cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực

Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra một vụ án cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: 'Làm một vụ án cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực'

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: 'Làm một vụ án cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực'

Bộ trưởng Tô Lâm: Giảm 9,75% tội phạm là việc có ý nghĩa rất nhân văn

Bộ trưởng Tô Lâm: Giảm 9,75% tội phạm là việc có ý nghĩa rất nhân văn

Nỗ lực để giảm tội phạm, người dân được sống trong yên bình

Nỗ lực để giảm tội phạm, người dân được sống trong yên bình

'Người ta dám bỏ tiền cho vay thì người ta tìm mọi cách để nắm anh, không thể chạy được'

'Người ta dám bỏ tiền cho vay thì người ta tìm mọi cách để nắm anh, không thể chạy được'

Hạn chế tín dụng đen - người dân sẽ được vay tiền ngân hàng qua căn cước công dân

Hạn chế tín dụng đen - người dân sẽ được vay tiền ngân hàng qua căn cước công dân

Bộ Công an chưa có chủ trương thu sổ hộ khẩu

Bộ Công an chưa có chủ trương thu sổ hộ khẩu

Chặn tín dụng đen, gỡ khó cho du lịch

Chặn tín dụng đen, gỡ khó cho du lịch

Duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen

Duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen

Ý kiến cử tri: Cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ý kiến cử tri: Cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Nâng cao tiềm lực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nâng cao tiềm lực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Xử lý triệt để các vụ án có cán bộ liên quan đến tín dụng đen

Xử lý triệt để các vụ án có cán bộ liên quan đến tín dụng đen

Ý kiến cử tri: Tập trung phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc qua mạng

Ý kiến cử tri: Tập trung phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc qua mạng

Còn nhu cầu thì tín dụng đen vẫn còn 'đất' hoạt động

Còn nhu cầu thì tín dụng đen vẫn còn 'đất' hoạt động

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Sớm hoàn thành hành lang pháp lý trong đấu tranh với tội phạm tiền bạc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Sớm hoàn thành hành lang pháp lý trong đấu tranh với tội phạm tiền bạc

Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội