[Kênh14] - Chúng ta chỉ còn có 4 ngày nữa để gửi tác phẩm của mình thôi ý~