Tổ máy 1 Thủy điện Sông Bung 4 hòa lưới điện quốc gia

Gốc
Tổ máy số 1 của Dự án Thủy điện Sông Bung 4 đã chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 500/220KV Thạnh Mỹ.

Việc phát điện và hòa lưới quốc gia của Thủy điện Sông Bung 4 ở thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, bổ sung kịp thời công suất cho hệ thống điện quốc gia cung ứng điện cho miền Nam. Bên cạnh đó, công trình còn có vai trò quan trọng trong việc điều tiết giảm một phần lũ cho hạ du vào mùa lũ.

Tin nóng

Tin mới