Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Từ chuyện dân hiến đất

Từ chuyện dân hiến đất

Báo Tiền Phong
15/11/2022
Thu hồi đất: Dân được lo cho cuộc sống ra sao?

Thu hồi đất: Dân được lo cho cuộc sống ra sao?

Báo Pháp Luật TP.HCM
15/11/2022
Gỡ 'điểm nghẽn' trong thu hồi đất

Gỡ 'điểm nghẽn' trong thu hồi đất

Đại Biểu Nhân Dân
15/11/2022
Thu hồi đất cần đảm bảo điều kiện gì?

Thu hồi đất cần đảm bảo điều kiện gì?

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
14/11/2022
Đề nghị người dân bị thu hồi đất được góp vốn cho dự án bằng quyền sử dụng đất

Đề nghị người dân bị thu hồi đất được góp vốn cho dự án bằng quyền sử dụng đất

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
14/11/2022
Tách biệt dự án phát triển kinh tế thuần túy và vì lợi ích quốc gia để tránh áp đặt chủ quan, máy móc khi thu hồi đất

Tách biệt dự án phát triển kinh tế thuần túy và vì lợi ích quốc gia để tránh áp đặt chủ quan, máy móc khi thu hồi đất

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
14/11/2022
Sửa đổi Luật Đất đai: Bảo đảm sinh kế bền vững cho người có đất bị thu hồi

Sửa đổi Luật Đất đai: Bảo đảm sinh kế bền vững cho người có đất bị thu hồi

Báo Nhân Dân
14/11/2022
Thu hồi đất: 'Dân chấp nhận thiệt vì lợi ích quốc gia chứ không hy sinh cho lợi ích nhóm'

Thu hồi đất: 'Dân chấp nhận thiệt vì lợi ích quốc gia chứ không hy sinh cho lợi ích nhóm'

Tạp chí Đầu tư Tài chính
14/11/2022
Đảm bảo quá trình thu hồi đất minh bạch, đúng quy định của Hiến pháp

Đảm bảo quá trình thu hồi đất minh bạch, đúng quy định của Hiến pháp

Báo Pháp Luật Việt Nam
14/11/2022
Có nên để người dân và doanh nghiệp 'tự thỏa thuận' thu hồi đất làm khu đô thị?

Có nên để người dân và doanh nghiệp 'tự thỏa thuận' thu hồi đất làm khu đô thị?

Báo Tiền Phong
14/11/2022
Đại biểu đề xuất thu hồi đất với dự án trên 80% người dân đồng ý thỏa thuận

Đại biểu đề xuất thu hồi đất với dự án trên 80% người dân đồng ý thỏa thuận

Báo Giao Thông
14/11/2022
Các Đại biểu Quốc hội tranh luận về Nhà nước thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ

Các Đại biểu Quốc hội tranh luận về Nhà nước thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ

Báo Pháp Luật TP.HCM
14/11/2022
ĐBQH tranh luận về thu hồi đất: Tránh lạm quyền gây bức xúc trong dân

ĐBQH tranh luận về thu hồi đất: Tránh lạm quyền gây bức xúc trong dân

Báo Kiến Thức
14/11/2022

ĐBQH: Thu hồi đất cho mục đích gì cũng phải có yếu tố 'thật cần thiết'

ĐBQH: Thu hồi đất cho mục đích gì cũng phải có yếu tố 'thật cần thiết'
ĐBQH: Thu hồi đất cho mục đích gì cũng phải có yếu tố 'thật cần thiết'
ĐBQH: Thu hồi đất cho mục đích gì cũng phải có yếu tố 'thật cần thiết'

ĐBQH: Thu hồi đất cho mục đích gì cũng phải có yếu tố 'thật cần thiết'

Báo Kinh Tế Đô Thị
14/11/2022
ĐBQH: Người bị thu hồi đất thường đòi đền bù cao, có khi giá nào cũng không chịu

ĐBQH: Người bị thu hồi đất thường đòi đền bù cao, có khi giá nào cũng không chịu

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
14/11/2022
'Dân sẽ không chấp nhận việc thu hồi đất chỉ mang lợi ích cho cá nhân'

'Dân sẽ không chấp nhận việc thu hồi đất chỉ mang lợi ích cho cá nhân'

Báo VietnamNet
14/11/2022
'Người dân không chấp nhận thu hồi đất chỉ mang lợi ích cho một nhóm người'

'Người dân không chấp nhận thu hồi đất chỉ mang lợi ích cho một nhóm người'

Báo VOV
14/11/2022
Đại biểu không đồng tình việc Nhà nước đứng ra thu hồi đất xây đô thị

Đại biểu không đồng tình việc Nhà nước đứng ra thu hồi đất xây đô thị

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
14/11/2022