Ngành Tòa án thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngành Tòa án thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...

17 liên quan

Ngành Tòa án có nhiều mô hình phổ biến pháp luật đặc sắc

Ngành Tòa án có nhiều mô hình phổ biến pháp luật đặc sắc

Chiều 9/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Trưởng Đoàn kiểm tra đã làm việc với TANDTC về kết quả 15...

17 liên quan

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách hành chính, tư pháp

Sáng 8-8, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Ðoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp...

17 liên quan

Triển khai tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 39

Mục đích của cuộc làm việc là nhằm đánh giá đúng kết quả việc thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua; xác định...

17 liên quan

Phó Thủ tướng chủ trì khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư

Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 đề nghị Văn phòng Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội...

17 liên quan

Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 39 của Ban Bí thư tại Văn phòng Quốc hội và Ban cán sự Đảng TANDTC

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Văn phòng Quốc hội và TANDTC đánh giá đúng kết quả thực...

17 liên quan

Nâng cao hiệu quả hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách tư pháp

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Văn phòng Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao đề xuất các...

17 liên quan

Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư

Sáng 8/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với...

17 liên quan

Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư

Sáng 8/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với...

17 liên quan

Nâng cao hiệu quả hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp

Sáng 8/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với...

17 liên quan

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-ct/tw tại Văn phòng Quốc hội và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao

Sáng ngày 08/8 tại Nhà Quốc hội, Đoàn Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp...

17 liên quan

TANDTC phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề

TANDTC phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề

Ngày 2/8, TANDTC phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề về pháp luật kinh doanh...

17 liên quan