UNICEF khuyến nghị nhân rộng Tòa gia đình và người chưa thành niên

UNICEF khuyến nghị nhân rộng Tòa gia đình và người chưa thành niên

Tại hội thảo 'Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của các Tòa gia đình và người...

7 liên quan

Chánh án TAND Tối cao: Án hành chính tăng, tỷ lệ giải quyết thấp

Chánh án TAND Tối cao: Án hành chính tăng, tỷ lệ giải quyết thấp

Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, hiện số lượng án hành chính tăng đều qua các năm, trung bình tăng...

7 liên quan

Ban Thanh tra TANDTC: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát Thẩm phán

Từ 1/10/2015 đến nay, Ban Thanh tra đã nhận và xử lý 2.890 đơn khiếu nại của công dân chuyển đến theo đường...

7 liên quan

Trao quyết định bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Ngày 7/11/2016, TANDTC tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Trợ lý, Thư ký đồng chí Nguyễn...

7 liên quan

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

Ngày 15/9/2016, Ban cán sự Đảng TANDTC đã ban hành Kế hoạch số 219KH/BCS để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị...

7 liên quan

Những hạn chế, bất cập của hệ thống TAND theo luật hiện hành (kỳ 5)

Như chúng tôi đã thông tin về những hạn chế, bất cập của hệ thống TAND theo Luật Tổ chức TAND năm 2002 hiện...

7 liên quan