Tòa án Hành chính Thái Lan đã ra lệnh cho cảnh sát chỉ được sử dụng những biện pháp cần thiết và tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế trong khi giải tán những người biểu tình chống chính phủ.