Tòa án tối cao Afghanistan ngày 29-3 đã ra quyết định kéo dài thời gian tại vị của Tổng thống Hamid Karzai cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ngày 20-8 sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 21-5, và ông tiếp tục nắm quyền hành pháp cho đến khi có tổng thống mới.