Tại Thanh Hóa, Liên minh HTX Việt Nam vừa tổ chức Tọa đàm "Cơ hội và thách thức của việc gia nhập WTO đối với khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Việt Nam", với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho Liên minh HTX các tỉnh, các HTX, DN ngoài quốc doanh khu vực phía Bắc.