Ngày 24/7, tại Hà Nội, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù. 18 báo cáo tham luận của các đại biểu là đại diện các vụ, sở, ban, ngành trong cả nước đã được trình bày tại hội thảo.

Trường Giáo dưỡng số 5 thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an tham luận đề tài “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Giáo dưỡng số 5”.

Trong báo cáo dẫn đề Tọa đàm, đại diện lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, qua 1 thời gian triển khai thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trong đó có phổ biến giáo dục pháp luật cho số đối tượng đặc thù nhìn chung đã đạt được 1 số kết quả nổi bật nhất là nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền tại các đơn vị, địa phương được nâng cao và từng nước đi vào nền nếp với nhiều cách làm hay, nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật phong phú.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, kết quả công tác này hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa được thường xuyên. Một số cán bộ làm công tác này trình độ chưa đồng đều... Kết thúc buổi tọa đàm đã đánh giá đúng thực trạng và làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù. Đồng thời xác định giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

PV