Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tọa đàm 'Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng'

Để chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 6, sáng 12/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm 'Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng'.

 Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu Kết luận Tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu Kết luận Tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Tọa đàm.

Tham gia Tọa đàm còn có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước…

Các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm

Các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận và tập trung làm rõ các nhóm nội dung về: Thể chế hóa các nguyên tắc chung về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; Mối quan hệ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng; giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Việc thể chế hóa, cụ thể hóa và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng - thực trạng và giải pháp; Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo; Giải pháp thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, thay mặt 2 cơ quan đồng chủ trì Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Tọa đàm đã thu được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính lý luận và thực tiễn cao. Nhiều ý kiến đã làm rõ những khái niệm, nội hàm của lãnh đạo, cầm quyền để từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện. “Ban Tổ chức Tọa đàm sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện tốt nhất Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 sắp tới”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/toa-dam-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-615116.html