Tọa đàm giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Gốc
Trong khuôn khổ Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, chiều 19-4, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra tọa đàm giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức. Chương trình còn giới thiệu đến độc giả một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ biên tập, xuất bản, phát hành Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Sách được xuất bản kịp thời phục vụ Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khóa XIII và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc trong tháng 3-2021.

Cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do các chuyên gia có uy tín hàng đầu về nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, được biên tập bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng của NXB, góp phần làm rõ những luận cứ, luận giải nội dung Văn kiện, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là đối với những nội dung mới.

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật chia sẻ tại chương trình

“Nội dung cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị. Trong đó có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới. Đại hội XIII đã nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045”, ông Phạm Minh Tuấn cho biết.

Tham dự tọa đàm có hai diễn giả: PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Tại chương trình, bà Phạm Thị Thinh đã chia sẻ những câu chuyện “hậu trường” xung quanh việc thực hiện cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bà Phạm Thị Thinh và PGS-TS Nguyễn Viết Thông chia sẻ những đặc sắc của ấn phẩm Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

“Thông thường thời gian cho công việc biên soạn và in ấn là một tháng. Đây là thách thức rất lớn cho 2 cơ quan NXB cũng như Ban Tuyên giáo Trung ương. Thách thức thứ 2 là độ chính xác của tài liệu. Bởi vì bản thân Văn kiện, nhất là Văn kiện của đại hội nhất thiết không được phép sai. Nếu sai là một điều rất nguy hiểm. Đây là một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là một vinh dự cho những người thực hiện”, bà Phạm Thị Thinh chia sẻ.

Khác với những tác phẩm văn học hay các cuốn sách về văn hóa, lịch sử, thực chất của ấn phẩm Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những nghị quyết về chính trị, dễ khiến độc giả e ngại. Chính vì vậy, PGS-TS Nguyễn Viết Thông đã phân tích về những giá trị đặc sắc của ấn phẩm này, giúp cán bộ, đảng viên và bạn đọc có cơ sở nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu với hai diễn giả

Chương trình tọa đàm nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên và các khách mời. Ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM cho rằng, việc giới thiệu sách, tác phẩm văn học mới đã được nhiều tác giả và NXB tổ chức trong thời gian qua và được nhiều người quan tâm tham dự. Tuy nhiên, việc giới thiệu sách chính trị hoặc văn kiện Đại hội Đảng là rất ít.

“Vì vậy, việc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức buổi tọa đàm, giới thiệu trưng bày sách với sự hiện diện của các nhà khoa học và nhiều vị đại biểu hôm nay có thể được xem là một sự kiện mới, hy vọng sẽ là tiền lệ tốt, góp phần vào thành công cho nhiều cuộc giới thiệu sách chính trị sau này”, ông Đặng Mạnh Trung bày tỏ.

Ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM tại tọa đàm

Cũng tại buổi tọa đàm, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật còn tổ chức trưng bày, giới thiệu Bộ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2 tập) và một số tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở).

Đặc biệt, trong dịp này, NXB phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, dự kiến sẽ ra mắt độc giả lần lượt trong tháng 4, tháng 5 năm nay.

Bộ giáo trình gồm 5 môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

QUỲNH YÊN

Nguồn SGGP http://sggp.org.vn/toa-dam-gioi-thieu-sach-nhung-diem-moi-trong-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-726207.html